Tiem nail gần 45 South/pasadena cần thợ.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiem nail gần 45 South/pasadena cần thợ.
Bột: bao lương $1200-1800/ week
Chân tay nước: bao lương $800-1000/week
Tiệm gần Làng Thái Xuan, nhà thờ Các Thánh Tử Đạo 10 phút.
Xin lien lac Tien 832-703-9076.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 21, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.