Tiệm nail chuyên Dipping Power khu Galleria Mall tuyển thợ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello mọi người
TIỆM NAIL CHUYÊN DIPPING POWDER KHU GALLERIA MALL đang cần:
THỢ NỮ CTN biết làm DIPPING cang tốt ( bao lương tuỳ theo tay nghề )
Tiệm trên đường Sant Felipe St cách:
Hong Kong 4 : 18 phút
Galleria Mall : 5 phút
Xin gọi hay text: Linh 832-788-1598
Cám ơn admin và mọi người đã quan tâm

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 14, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.