Tiệm nail cần thợ Tcn có kinh nghiệm làm shellac

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm cách chợ Hk4 Bellaire 50 phút. Đón thợ đi chung mọi ngày. Cần thợ Tcn có kinh nghiệm làm shellac, biết wax càn tốt . Tiệm vùng nông thôn khách mỹ trắng dễ tính. lương từ 600/900 cho 5 ngày. Nghỉ chủ Nhật thứ hai. Xin liên lạc 8322857161
Thanks AC duyệt bài

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 13, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.