Tiệm nail cần thợ tay chân nước làm part time gần Bellaire

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hiện tiệm đang cần thợ tay chân nước làm part time( t5-6-7, tiệm close chủ nhật),dành cho những ai muốn làm gần Bellaire, tiệm cách Bellaire khoảng 8’ lái xe. (Sẽ training nếu còn yếu)
Inbox hoặc gọi số: 713-997-9773 Anna

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 2, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.