Tiệm nail cần thợ nữ làm bột, dip và chân tay nước

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm mình đang cần thợ nữ. Lam bột, dip và chân tay nước. Bao lương $1000 and up tùy theo tay nghề. Tiệm trung khu woodlands(77382). Tips mostly cash. Khách dể thương.. chia turn công bằng. chi em nào còn tim việc thi Xin nhắn tin hoặc call 3019174472. Thank you….

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 26, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.