Tiệm nail cách Galleria mall 10 phút cần thợ bột (nữ)

First Angle Nail

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

“”CÂN THỢ"""
FULL-TIME
Tiệm nằm ngay khu giàu khách 99% white.
Cần thợ (NỮ) bot
Tiem 10% bot 50% gel and dip
Giá chân $35-$65(+gel $20)
Giá dip $52-$82
Giá gel $35-$75
Color powder $50-$80( no design)
Bao lương tùy khả năng
Hon chia 6/4. Tips cao $350-$450/week
Gọi đi làm liền.
Tiệm cách Galleria mall 10 phút.
Liên lạc: 346-240-8331 (Mary)
Niu ko bac phone please để lại text.
Xin cảm ơn.
First Angle Nail
6401 woodway dr
Houston tx 77057

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 11, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.