Tiệm nail 249 Tomball cần tìm thợ biết đủ thứ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm nail 249 Tomball cách Cypress 15 phút cần gấp 1 anh chị/cô chú ctn, biết đủ thứ càng tốt. Tiệm khách Mỹ trắng, tip cao . Tiệm nhỏ ít thợ, không drama, không trừ supplies, giá cao . Bao lương quanh năm trên ăn chia . Anh chị/ cô chú quan tâm xin nhắn tin hoặc gọi 703-508-2479
Thanks admit for approval!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 9, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.