Tiệm Milano Nail Spa cần thêm thợ biết làm đủ thứ

Milano Nail Spa

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Milano Nail Spa ở 290 West & 610 North (Dacoma St) đang cần thêm thợ biết làm đủ thứ…. Không khí làm việc vui vẻ, tip cao…. Anh chị nào đang cần việc làm xin liên lạc:
Kevin: (713) 474-7418
Phú: (832) 420-9514

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 12, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.