Tiệm Majestic Nail Bar cần thợ giỏi bột design và TCN

Majestic Nail Bar

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Majestic Nail Bar cần thợ giỏi bột design và tay chân nước Khu trắng, tip cao. Tiệm có receptionist, chia turn công bằng. Cần nhiều anh chị em làm việc có tâm và có tay nghề. Làm việc lâu dài.
Liên lạc số phone:
Mike: 312-216-7171
Mimi: 773-837-2938

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 20, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.