Tiệm lông mi cần tuyển 1 thợ biết làm mi fan tươi

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Xin chào mọi người. Tiệm lông mi em cần tuyển 1 thợ biết làm mi fan tươi, có kinh nghiệm. Gọi điện cho em đi làm liền 515 444 3213
Địa chỉ tiệm : 2795 Katy Fwy,#110 Houston Texas 77007
Cám ơn mọi người đã đọc tin

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 24, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.