Tiệm Lash ở FRIENDSWOOD, TX đang cần thợ !!!

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Lash ở FRIENDSWOOD, TX đang cần thợ !!!
Gần Bay Brook Mall. Nơi làm việc vui vẻ ko cạnh tranh, khách mỹ trắng tips cao !!!
- Kinh nghiệm trên 1-2 năm
- Có bằng Esthetician hoặc Cosmetologist
- Biết tạo fan tay volume
- Part Time hoặc Full Time
Mọi thông tin xin text (713)240-5773 hoặc inbox
 

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 4, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.