Tiệm La’Phở & Seafood cần tuyển server trẻ

Tiệm La’Phở & Seafood

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hiring
Tiệm La’Phở & Seafood cần tuyển server trẻ siêng năng làm được trong tuần và cuối tuần.
Yêu cầu: có thể nói được tiếng anh và tiếng việt.
Location: 7014 Fry Rd,Unit 104,Cypress, TX 77433 ( behind CVS)
Please text 832 -286-6927 ( English only )
Thank you

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 3, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.