Tiệm khu the heights cần thợ Bột biết design, Dip, TCN

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm khu the heights đang cần nhiều thợ Bột biết design, Dip, TCN, có kinh nghiệm, khách sang, tip cao, môi trường làm việc thoải mái, các anh chị muốn thay đổi chỗ làm xin liên hệ:
832-928-2537 or 214-799-3163
Nếu không bắt phone xin để lại tin nhắn.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 1, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.