Tiệm khu River Oaks cần tuyển thợ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Anh chị em nails technician ơi!! Ai cần đem tiền về cho Mẹ thì contact tiệm em. Gọi đi làm trong vòng 1
-Khu River Oaks , Tip cao
-Bao lương theo thoả thuận.
-Tiệm nhỏ vui vẻ, thoải mái.
Contact Amy
(978) 602-6596 or (832) 808-3487
Thank you all

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 16, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.