Tiệm khu Katy cần 2 thợ bột giỏi, biết làm móng dài và Designed.

MILANO NAIL SPA ELYSON.

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

MILANO NAIL SPA ELYSON.
Tiệm khu Katy cách Asian town 8 Phút và chợ Cà Mau 5 phút.
Tiệm đông khách cần 2 thợ bột giỏi, biết làm móng dài và Designed.
Xin liên lạc : (301)401-9231 Gặp Nhung.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 20, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.