Tiệm khu Alvin gần hwy 6 cần thợ TCN làm được Sunday

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Thank you Admin đã duyệt bài
Tiệm khu Alvin gần hwy 6, cách Bellaire 45', cách Pearland 25', cách làng Thái Xuân 35'.
Em đang cần thợ TCN làm được Sunday, Bao lương theo tay nghề, hơn chia 6/4. Bao lương quanh năm. Không quan trọng bao lương, chỉ cần thợ làm có tâm vui vẽ. trả lương mỗi tuần.
Mình cũng cần Receptionist part-time from 2pm until close có kinh nghiệm, vui vẻ với khách trả lương mỗi tuần.
Xin gọi số 8327681919 gặp Hannah.
Thank you everyone

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 24, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.