Tiệm Kevin ở Spring cần thợ biết làm đủ thứ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Kevin ở Spring
Cách chợ Hk 3, Thắng Hưng 20 phút cần thợ làm đủ thứ, hoặc bột với dip only ( biết designs càng tốt, không bên mình nhận train free luôn )
Bảo đảm bao lương theo tay nghề, chia turn công bằng, tips rõ ràng, chủ không làm.
Nhấc phone lên gọi Kevin : 832 903 1818
Thank you mọi người

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Bảy 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.