Tiệm gần khu Cypress Tomball 249, 290 cần thợ Nails

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần thợ Nails
Tiệm gần khu Cypress Tomball 249, 290, FM1960, Hwy6, HK 3, Cho Thắng Hưng, chợ Hưng đông, Spring cypress, cần thợ bột và thợ chân tay nước gấp!
Gọi đi làm liền, làm việc thoải mái, giá cao Dip $55-$60, fullset $60, refill $45, shellac $40, chân $30-$80, eyebrow $15
Sẵn sàng chỉ nghề nếu cần
Xin liên lạc 346-370-1526. Cám ơn rất nhiều!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 16, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.