Tiệm Fuji Sushi cần tuyển người chạy bàn

Fuji Sushi

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Fuji Sushi ở Richmond 77407 đang cần tuyển người chay bàn part-time, weekend night shift hoặc linh hoạt. Chủ dễ chịu, công việc đơn giản. Mọi thông tin xin text: +1 (832) 804-5296 (English only)

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.