Tiệm em đang cần thợ biết làm design nail art

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm em đang cần thợ biết làm design nail art. . Thợ biết waxing, pink and white, và ombre càng tốt. .
Tiệm em có 3 location: Westheimer (gần Galleria Mall), Washington Ave (cách tiệm đầu tiên 10’), North Shepherd (The Heights)
Tiệm khu Mỹ trắng, khách dễ thương, thân thiện. Khách không có khó chịu hay quịt tiền à nha! Thợ và chủ càng cực kì dễ thương. Đi làm chỗ em hong có bị áp lực từ chủ hay khách nhoaaa.
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Marie (912-344-0981). Mọi người nhắn tiếng Anh giúp em nha. Chị chủ chỉ đọc được mỗi Tiếng anh thôi

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 13, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.