Tiệm em đang cần gấp thợ bột biết làm design

Anvi Nails

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

ANVI NAILS 10900 Jones Rd Suite #3, Houston, TX 77065
Tiệm em đang cần gấp thợ bột biết làm design theo hình khách đưa. Bao lương tuỳ theo khả năng. Tiệm khu Mix. Mở cửa Mon-Sat từ 9:30am - 6:30pm (nhận khách cuối 6:30pm).
Vui lòng liên lạc Cường 713-hai sáu một-8548 (vui lòng để lại tin nhắn nếu em không kịp bắt máy)
Cảm ơn admin!

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 8, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.