Tiệm em cần thợ Nữ biết tiếng anh để giao tiếp khách.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm em cần thợ Nữ biết tiếng anh để giao tiếp khách.
Biết làm TCN-DIP-BỘT-design càng tốt.
Em sẽ bao lương Theo khả năng.
Xin gọi Quyen 832-360-4989
Location:Kirby drive near medical center. Tiệm mới sang , khách Tip cao.
Q hy vọng các Chi em join team.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 13, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.