Tiệm D’Limo Nail Lounge cần tuyển thêm thợ Ctn và Bột.

Tiệm D’Limo Nail Lounge

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

- Tiệm D’Limo Nail Lounge cần tuyển thêm thợ
Ctn và Bột.
- Tiệm cách Bellaire 30’ và HK3 25’.
- Địa chỉ: 1335 W 43rd st, Houston 77018.
- Phone: 281-771-7698 (Lộc)

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 27, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.