Tiệm đang rất cần thợ thợ bột

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello anh chị em, tiệm đang rất cần thợ thợ bột, lash. Mong tìm anh chị em làm chung full time-part time OK. Khách hẹn và khách walk-in nhiều.
Tiệm Magic lash and nails spa
1014 Wirt Houston Tx 77055.
Tho everything 1100-1500+
Lien he: 2817049989 (Tracy)
Cảm ơn mọi người.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 9, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.