Tiệm đang rất cần thợ thợ bột, lash

Tiệm Magic lash and nails spa

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello anh chị em, tiệm đang rất cần thợ thợ bột, lash. Mong tìm anh chị em làm chung full time-part time OK. Khách hẹn và khách walk-in nhiều.
Tiệm Magic lash and nails spa
1014 Wirt Houston Tx 77055.
Tho everything 1100-1500+
Lien he: 7138085152 Hannah
Cảm ơn mọi người.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 3, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.