Tiệm đang cần thêm bạn làm fulltime or part time

BobaYes Teahouse

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

BobaYes Teahouse Hiring
Tiệm đang cần thêm bạn làm fulltime or part time
Lương: từ $11-$13(included tips)
Không kinh nghiệm sẽ được training.
Giờ giấc thoải mái, môi trường làm việc hoà đồng vui vẻ
Please text or call Kristy (713)-815-4105.
Hoặc có thể đến tiệm để điền application.
Bobayes Teahouse
7746 Hwy 6 Suite R, Missouri City, 77459
Thank you!!!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 19, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.