Tiệm đang cần gấp thợ nữ làm everything , CTN và dip !!!!

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hi a/c !!!!
Tiệm đang cần gấp thợ nữ làm everything , chân tay nước và dip !!!!
Bao lương thợ everything : 1200/ tuần & up
Dip + ctn : 900 / tuần & up
Tiệm khu trắng , tiền tip rất cao
A/c nào muốn thay đổi chỗ làm liên hệ ngay Tom 256-797-3345 , gọi vào đi lam liền
Tiệm nằm ở zip cod : 77375 khu woodland
Thank you admin duyệt bài

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 23, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.