Tiệm cần thợ TCN.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm cần thợ TCN.

Thợ TCN biết wax càng tốt. Bao lương ($900 n up). Tiệm mix, rất đông khách, Làm 5- 6 ngày và bao lương tuỳ theo kinh nghiệm. Tiệm không trừ tiền supply, và lãnh lương hàng tuần, chỗ làm thoải mái.Tiệm ở Baytown, TX, 40 phút tới Bellaire, 30 phút nếu ở 45 South.
LL 248-761-5560 or 281-838-8177 .

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 27, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.