Tiệm cần thợ CTN và thợ Bột biết design.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm em cách bellair 15' khu mixed.
Đang cần thợ CTN và thợ Bột biết design.
ACE chưa giỏi không ngại học hỏi em sẵn sàn dạy làm CTN và Bột ạ.
Xin gọi: 832 853 2524

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 12, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.