Tiệm cần thợ bột

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Loa loa … tiệm mình rất cần thợ bột , khu trắng tip cao , khách dễ , design Ko cầu kì nhưng ra trăm bạc không ah , 903 926 6604

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Bảy 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.