Tiệm cần thêm thợ bột , TCN , Dip … Khu Tomball 77377

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần thợ Nails gấp !!!!!!! Giải cứu tiệm Nails mọi người ơi
Tiệm cần thêm thợ bột , TCN , Dip … Khu Tomball 77377
Khu Mix , TIP cao , Bao lương tuỳ khả năng . Bao Supply
Tạo điều kiện cho thợ cần ổn định lâu dài . Tiệm nhỏ Vui vẻ hòa đồng .
Bạn nào muốn môi trường ổn định
Xin bắt máy liên hệ phone: (409) 433 4416

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 14, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.