Tiệm cần người chạy bàn cuối tuần

Seafood

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiem seafood gan HK3 đang cần người chạy bàn cuối tuần. Ưu tiên các bạn trẻ nhanh nhẹn hoạt bát biết tiếng Anh. Lương thỏa thuận. Xin text or call Yen 361-463-0109

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 1, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.