Tiệm cách Bellaire 50phút cần thợ nữ Tcn có kinh nghiệm

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Cần thợ nữ Tcn có kinh nghiệm . Tiệm cách Bellaire chợ Hk 4 50phút . Đi đón về hàng ngày . Tiệm nằm ở vùng nông thôn khách trắng dễ làm không cạch tranh. Lương từ 600/900 tuần. Tip cash nhiều. Tiệm làm 5 ngày nghĩ chủ Nhật và thứ hai . Xin liên lạc 8322857161
Thank you ACE duyệt bài

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 21, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.