Tiệm Bellaire Medical Pharmacy cần tuyển 1 vi trí technician

Bellaire Medical Pharmacy

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Tiệm Bellaire Medical Pharmacy cần tuyển 1 vi trí technician biết nói tiếng Việt, làm part time 2-3 ngày mỗi tuần. Nếu không có bằng technician, sẽ hướng dẫn đăng ký bằng trainee để làm việc. Xin liên hệ 713-357-3600, xin cảm ơn.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 16, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.