Tiệm bánh mì trong khu kim Sơn đang cần tuyển cashier part-time

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello mọi người, tiệm bánh mì trong khu kim Sơn đang cần tuyển cashier part-time.
Môi trường làm việc vui vẻ.
Xin liên lạc : (832) 620 5560.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.