Tiệm bánh mì trong khu kim cần tuyển cashier.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello mọi người. Tiệm bánh mì trong khu kim cần tuyển cashier.
Môi trường làm việc vui vẻ.
Cần biết tiếng anh căn bản.
Xin liên lạc: 832 620 5560.
Cám ơn mọi người.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 15, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.