Nhà hàng Việt Viva Food tuyển phục vụ

Viva Food

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

TUYỂN PHỤC VỤ (FULL/PART)TIME NHÀ HÀNG VIỆT  VIVA FOOD(WEST ROAD)9135 W SAM HOUSTON PKWY N, HOUSTON, TX 77064
 Call: Viva food (713)7918186 , (713) 7918145

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 15, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.