Nhà hàng Việt Nam ( Sugar Land ) cần tuyển phục vụ

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Nhà hàng Việt Nam ( Sugar Land ) cần tuyển phục vụ, giao tiếp được tiếng Anh.
Xin vui lòng liên hệ : 832.836.8493 ( xin text message nếu ko trả lời cuộc gọi ).
Xin cảm ơn !

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 10, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.