Nhà hàng Việt nam ở khu Sugar Land Costco tuyển nhân viên

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Nhà hàng Việt nam ở khu Sugar Land Costco.
Địa chỉ : 1912 Westcott Ste. 238 Sugar Land, TX 77479 .
SĐT : 281-767-7070 hoặc
số điện thoại : 6513660700( chị quỳnh)
Tuyển nhận viên chạy bàn thứ 2 , 3 , 4 , 5 , chủ nhật.
Lương thương lượng với chủ.

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 19, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.