Nhà hàng trong khu chợ Hongkong 3 cần tuyển waiter/waitress

Memorial Dr

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hiring!!!
Nhà hàng trong khu chợ Hongkong 3 đường Veterans Memorial Dr đang cần tuyển waiter/waitress. Xin gọi 832 560 9414 hoặc inbox. Thank you.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Bảy 6, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.