Nhà hàng trên đường Bellaire cần waitress

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello hello cả nhà
Nhà hàng tren đường bellaire cần waitress
Tu 4 hoặc 6h tới 2h sang
Một ngày 300 at least
Thích hợp cho mấy bạn vừa đi học vừa đi làm
Ko kinh nghiệm ko sao, se được training chi cần một thái độ tích cực va một nu cười trên môi!
Thank you
3462007777 a thay!

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 16, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.