Nhà hàng trên đường Bellaire cần người chạy bàn

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Nhà hàng trên đường Bellaire cần người chạy bàn. Lương +tip $12-$15/giờ. Xin liên lạc Tùng (713) 298-9824 hoặc messenger.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 23, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.