Nhà hàng Sugarland 77498 Cần tuyển nhân viên

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Nhà hàng Sugarland 77498 Cần tuyển phụ bếp (Nam) và nhà trên (Nữ).
Thời gian làm việc:
Full-time: thứ 2- Chủ Nhật 9:00am - 9:00pm (T6-T7 đống cửa 9:30pm)
Liên Hệ: 832-512-5791 / 832-512-7038
Thanksssssss

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 17, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.