Nhà hàng ở barker cypress cần tuyển thêm Waitress & Waiters.

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Nhà hàng ở barker cypress cần tuyển thêm Waitress & Waiters.
Yêu Cầu
-Vui vẻ, hòa đồng ko quạo
-Ko cần có kinh nghiệm nhưng phải có trách nhiệm
Ace nào đang tìm kiếm công việc thì mạnh dạng txt em
7134744644

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 21, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.