Nhà Hàng (khu Bellaire) Cần tuyển Waiter/ Waitress

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

HIRING
Nhà Hàng (khu Bellaire)
Cần tuyển:
· Waiter/ Waitress
Ngày làm việc: Thứ 2- Thứ 5
(giờ làm việc 3:00pm - 12:00am)
Yêu cầu: vui vẻ, năng động, có trách nhiệm, ko có kinh nghiệm sẽ được train
Xin liên lạc: (346) 562-6161
Cảm ơn mọi người

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 28, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.