Nhà hàng Hàn Quốc đang cần sever Full time

Katy Asian Town

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Nhà hàng Hàn Quốc ( Katy Asian Town) đang cần sever Full time vào những ngày thứ 4,6,7 và chủ nhật. Có thể làm bắt đầu vào ngày 06/18. Lương $18-25/h
469-494-6435 (English only).
Thank you.

Bản đồ

Xuất bản Tháng Sáu 16, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.