MILANO NAIL SPA THE HEIGHTS tuyển dụng nhiều vị trí

MILANO NAIL SPA THE HEIGHTS

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Hello Anh/Chi/Em
MILANO NAIL SPA THE HEIGHTS 2799 KATY FWY STE. 120 HOUSTON TX 77007 (tiem co tong cong 100 ghe pedicure, 50 ban nails va co 150 Anh/Chi/Em dang lam viec trong moi truong chuyen nghiep). Tiem dang can nhieu ANH/CHI/EM cho mot so vi tri sau va lam viec lau dai on dinh.
1. Pedicures, manicure
2. Shellac manicure, dipping powder
3. Waxing, facial, eyelash extensions
4. Acrylic powder color, Gel X, Gel Builder (lam duoc design cang tot)
Tiem khu khach sang, gia cao, tips nhieu, Income hien tai cho Chi/Em lam chan tay nuoc, shellac, dipping la tu $1,500/ 1 tuan tro len (6 ngay) va Anh/Chi/Em lam bot tu $1,800/1 tuan tro len (6ngay) (chua tinh tien tips). Tips tu $1000 tro len cho 2 tuan chua ke cash.
Anh/Chi /Em quan tam den viec lam hoac muon doi cho lam viec lau dai on dinh xin goi hoac inbox cho
Brian Nguyen 832-274-2832
Bao Han: (281) 939-9451
Cam on Anh/Chi/Em da quan tam

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Hai 14, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.