Luvish Nails Lounge ở gần Medical center/ Rice Village cần thợ bột nữ , làm everything

Luvish Nails Lounge

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Luvish Nails Lounge ở gần Medical center/ Rice Village cần thợ bột nữ , làm everything
Tiệm khu sang, giá cao, good tip.
Tiệm no Drama, chủ dễ, công bằng
Bao lương tùy theo khả năng
Yêu cầu:
Có kinh nghiệm, có tâm
Có thể giao tiếp với khách
Làm được chủ Nhật
CẦN RECEPTIONIST full time or part time. Yêu cầu lưu loát tiếng Anh, không cần kinh nghiệm sẽ train
Xin liên lạc Jennifer 832-360 4989

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Tư 18, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.