Luvish Nails Lounge cần thợ làm everything

Luvish Nails Lounge

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Luvish Nails Lounge cần thợ làm everything ( biết design, dũa được móng dài càng tốt). Khu sang, giá cao, tip tốt, không drama. Làm 5-6 ngày cũng OK. Xin liên lạc 832-775-3147 ( nếu không bắt máy kịp xin để tin nhắn)
Luvish Nails Lounge
5600 Kirby dr Houston Texas 77005

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Ba 8, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.