Luvish Nails Lounge cần gấp thợ nail

Công ty không được chỉ định

Nộp hồ sơ ngay

Mô tả công việc

Luvish Nails Lounge cần gấp thợ nail . Tiệm ở gần Medical center/Rice Village. Khu sang, giá cao, good tip. Cần thợ có kinh nghiệm, biết giao tiếp với khách, có tâm. Phải làm được chủ Nhật và thứ 2. Bảo lương theo khả năng
Liên lạc Jennifer 832-360-4989
5600 Kirby dr
Houston tx 77005

Photos

Bản đồ

Xuất bản Tháng Năm 21, 2024

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

Không có kết quả phù hợp với tìm kiếm của bạn.

Đặt lại

© 2024 ChợTin. Tất cả quyền được bảo lưu.